raudonpusis

raudonpusis
raudonpùsis,adj., smob. (2) NdŽ, raudónpusis (1) 1. Šts kurio viena pusė raudona: Žiūrėjo į obelų šakas, apkibusias raudonpusiais vaisiais Žem. Rinkau, dėjau į skreitą tokius puikius raudonpusiùs obulus KlvrŽ. Prisikrėsk pilną maišą raudonpusių, o tų baltųjų tik pusę maišo tekrėsk Brs. Tokie puikūs raudonpùsiai obūliai Grd. Žiūrėk, kokių gražių raudónpusių obuoliukų pilna obelė Lg. O tos obels baltais žiedais žydėjo, raudónpusius obalėlius vadžiojo JV1005. | Skruostai raudonpusiai Žem. 2. raudonskruostis: Aiški, raudonpusė mergaitė, kaip žemuogė Žem. Sakyk, sakyk, raudonpuse, bene vynu burną prausi? LTR(Užv). Raudonpùsė mergelė dalies neturėjo, išejo už tokio negražio DūnŽ. 3. kurio viena pusė, šonas rusvesnis: Eglė ir pušis raudonpusė griaudi, trūksta, skelti nepasiduoda Šts. Eglės raudonpùsės: šiaurės pusė[je] raudonesnė, o dvylekos pusė[je] balsva Trk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • gurnus — gurnùs, ì adj. (4) žr. gurlus: 1. Vaikas gurnus lyg raudonpusis obulas Lkv. Gurnùs paršas Erž. Toks gurnùs gyvolys ir sirgdamas nesuliesės Up. Pernai čia uogos buvo tokios gurnios, o šiemet visiškai nusususios Krkl. 2. Karštą dieną žmogus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutikti — nutìkti; Q86, M 1. intr. Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, LzŽ pasitaikyti, įvykti, atsitikti: Kas nutìko, ar sergąs esi, kad guli? J. Ką jos (kortos) tę parodys – kas nutiñka, tas nutiñka Aps. Kas nutìko, kaimynėl, kas? Skrb. Kas nutìko su akia? Slnt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raudonskruostis — raudonskruõstis, ė adj., smob. (2) DŽ kieno raudoni, įraudę skruostai: Būsimosios motinos idealu lietuvių liaudis laikė raudonskruostę merginą rš. Vaikai augo tiesūs kaip beržai ir raudonskruosčiai Pč. Lakstė raudonskruosčiai vaikai ir žaidė su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raudonveidis — raudonveĩdis, ė adj., smob. (2) RŽ, NdŽ, Kt, raudonveidis (1) BŽ215; I 1. NdŽ kieno raudona veido spalva. 2. raudonskruostis: Moteriškė raudonveidė, išsiganiusi, visuomet pasišvietusi rš. Vieną vantą laužė tėvui, antrą laužė motynėlei, dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raudonšonis — raudonšõnis, ė adj, smob. (2) NdŽ žr. raudonpusis 1: Raudonšõnė griūšia nusirito nuo kalniuko Skr. Mano sode daugiausia yra raudonšonių obuolių Nč. Paėmęs nuo vejos raudonšonį rūgštinį, atkanda ir nusviedžia į patvorio dilges V.Bub …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raudonžandis — raudonžañdis, ė adj., smob. (2) raudonskruostis: Aukštas, raudonžandis, patempta lūpa, griežtomis, pilkomis akimis, su lazdele rankoje J.Dov. Raudonžandis žmogus niekus plepėjo rš. ║ prk. raudonpusis: Čia da mano tėvo sodinti, vadino [obuolius]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rausvažandis — rausvažañdis, ė adj., smob. (2) 1. rausvaskruostis: Stebėdamasis žiūrėjau į rausvažandį žmogų rš. 2. prk. raudonpusis (apie obuolį): Rausvažandžiai pepinai rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”